ترجمه، معنی و ریشه کلمه Eschatology به فارسی

ترجمه Eschatology در زبان فارسی این کلمه در زبان فارسی به معنای اخرت‌ شناسي‌ می باشد سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد: به معنی : مبحث‌ اخرت..

ادامه مطلب