ترجمه، معنی و ریشه کلمه Agitate به فارسی

ترجمه Agitate در زبان فارسی این کلمه در زبان فارسی به معنای بكارانداختن‌ می باشد سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد: به معنی : تحريك‌ كرد..

ادامه مطلب