ترجمه، معنی و ریشه کلمه Expedient به فارسی

ترجمه Expedient در زبان فارسی این کلمه در زبان فارسی به معنای مقتضي‌ می باشد سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد: به معنی : مصلحت‌ , در فار..

ادامه مطلب