گت بلاگز Uncategorized ترجمه، معنی و ریشه کلمه Above به فارسی

ترجمه Above در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای در بالا می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بالاي‌ , در فارسی : بالاي‌ سر , به فارسی : نام‌ برده‌ , سایر ترجمه ها : بالاتر برتر

Above به چه معناست و Above یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Above

در بالا به خارجی , ریشه انگلیسی در بالا, ترجمه در بالا, کلمات شبیه در بالا , بالاي‌ به لاتین , بالاي‌ سر به لاتین , نام‌ برده‌ خارجی , بالاتر در زبان , برترانگلیسی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده :