گت بلاگز Uncategorized ترجمه، معنی و ریشه کلمه Absolve به فارسی

ترجمه Absolve در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای را ازانجام‌ تعهدي‌ معاف‌ ساختن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : پاك‌ كردن‌ , در فارسی : مبرا كردن‌.

Absolve به چه معناست و Absolve یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Absolve

را ازانجام‌ تعهدي‌ معاف‌ ساختن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی را ازانجام‌ تعهدي‌ معاف‌ ساختن‌, ترجمه را ازانجام‌ تعهدي‌ معاف‌ ساختن‌, کلمات شبیه را ازانجام‌ تعهدي‌ معاف‌ ساختن‌ , پاك‌ كردن‌ به لاتین , مبرا كردن‌. به لاتین

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده :