گت بلاگز Uncategorized ترجمه، معنی و ریشه کلمه Acrophony به فارسی

ترجمه Acrophony در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای صداي‌ حرف‌ اول‌ كلماتي‌ كه‌ معرف‌ خود ان‌ كلمه‌ باشد می باشد

Acrophony به چه معناست و Acrophony یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Acrophony

صداي‌ حرف‌ اول‌ كلماتي‌ كه‌ معرف‌ خود ان‌ كلمه‌ باشد به خارجی , ریشه انگلیسی صداي‌ حرف‌ اول‌ كلماتي‌ كه‌ معرف‌ خود ان‌ كلمه‌ باشد, ترجمه صداي‌ حرف‌ اول‌ كلماتي‌ كه‌ معرف‌ خود ان‌ كلمه‌ باشد, کلمات شبیه صداي‌ حرف‌ اول‌ كلماتي‌ كه‌ معرف‌ خود ان‌ كلمه‌ باشد

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده :