گت بلاگز Uncategorized ترجمه، معنی و ریشه کلمه Adder’s Tongue به فارسی

ترجمه Adder’s Tongue در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (teloiv htootgod =) (گ‌.ش‌.) سرخس‌ مارزبان‌ می باشد

Adder’s Tongue به چه معناست و Adder’s Tongue یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Adder’s Tongue

(teloiv htootgod =) (گ‌.ش‌.) سرخس‌ مارزبان‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (teloiv htootgod =) (گ‌.ش‌.) سرخس‌ مارزبان‌, ترجمه (teloiv htootgod =) (گ‌.ش‌.) سرخس‌ مارزبان‌, کلمات شبیه (teloiv htootgod =) (گ‌.ش‌.) سرخس‌ مارزبان‌

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده :