گت بلاگز Uncategorized ترجمه، معنی و ریشه کلمه Admiral Of The Fleet به فارسی

ترجمه Admiral Of The Fleet در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ن‌.د.ـانگليس‌) اميرالبحر می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : فرمانده‌ء ناوگان‌.

Admiral Of The Fleet به چه معناست و Admiral Of The Fleet یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Admiral Of The Fleet

(ن‌.د.ـانگليس‌) اميرالبحر به خارجی , ریشه انگلیسی (ن‌.د.ـانگليس‌) اميرالبحر, ترجمه (ن‌.د.ـانگليس‌) اميرالبحر, کلمات شبیه (ن‌.د.ـانگليس‌) اميرالبحر , فرمانده‌ء ناوگان‌. به لاتین

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده :