گت بلاگز Uncategorized ترجمه، معنی و ریشه کلمه Age به فارسی

ترجمه Age در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای عصر.(.iv &.tv): پيرشدن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : پيرنماكردن‌ , در فارسی : كهنه‌شدن‌(شراب‌).

Age به چه معناست و Age یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Age

عصر.(.iv &.tv): پيرشدن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی عصر.(.iv &.tv): پيرشدن‌, ترجمه عصر.(.iv &.tv): پيرشدن‌, کلمات شبیه عصر.(.iv &.tv): پيرشدن‌ , پيرنماكردن‌ به لاتین , كهنه‌شدن‌(شراب‌). به لاتین

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده :