گت بلاگز Uncategorized ترجمه، معنی و ریشه کلمه Agitate به فارسی

ترجمه Agitate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بكارانداختن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تحريك‌ كردن‌ , در فارسی : تكاندادن‌ , به فارسی : اشفتن‌ , سایر ترجمه ها : پريشان‌

Agitate به چه معناست و Agitate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Agitate

بكارانداختن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بكارانداختن‌, ترجمه بكارانداختن‌, کلمات شبیه بكارانداختن‌ , تحريك‌ كردن‌ به لاتین , تكاندادن‌ به لاتین , اشفتن‌ خارجی , پريشان‌ در زبان

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده :