گت بلاگز Uncategorized ترجمه، معنی و ریشه کلمه Airman Basic به فارسی

ترجمه Airman Basic در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سرباز ساده‌ و بدون‌ درجه‌ نيروي‌ هوايي‌. می باشد

Airman Basic به چه معناست و Airman Basic یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Airman Basic

سرباز ساده‌ و بدون‌ درجه‌ نيروي‌ هوايي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی سرباز ساده‌ و بدون‌ درجه‌ نيروي‌ هوايي‌., ترجمه سرباز ساده‌ و بدون‌ درجه‌ نيروي‌ هوايي‌., کلمات شبیه سرباز ساده‌ و بدون‌ درجه‌ نيروي‌ هوايي‌.

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده :