گت بلاگز Uncategorized ترجمه، معنی و ریشه کلمه Ambsace به فارسی

ترجمه Ambsace در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (درتخته‌ نرد) دوكور می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : (مج.) بدنقشي‌ , در فارسی : بدشانسي‌.

Ambsace به چه معناست و Ambsace یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Ambsace

(درتخته‌ نرد) دوكور به خارجی , ریشه انگلیسی (درتخته‌ نرد) دوكور, ترجمه (درتخته‌ نرد) دوكور, کلمات شبیه (درتخته‌ نرد) دوكور , (مج.) بدنقشي‌ به لاتین , بدشانسي‌. به لاتین

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده :