گت بلاگز Uncategorized ترجمه، معنی و ریشه کلمه Anemometry به فارسی

ترجمه Anemometry در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای باسنجي‌. می باشد

Anemometry به چه معناست و Anemometry یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Anemometry

باسنجي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی باسنجي‌., ترجمه باسنجي‌., کلمات شبیه باسنجي‌.

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده :