گت بلاگز Uncategorized ترجمه، معنی و ریشه کلمه Answerable به فارسی

ترجمه Answerable در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مسئول‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ملتزم‌ , در فارسی : ضامن‌ , به فارسی : جوابگو , سایر ترجمه ها : پاسخ‌ دار جواب‌ دار.

Answerable به چه معناست و Answerable یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Answerable

مسئول‌ به خارجی , ریشه انگلیسی مسئول‌, ترجمه مسئول‌, کلمات شبیه مسئول‌ , ملتزم‌ به لاتین , ضامن‌ به لاتین , جوابگو خارجی , پاسخ‌ دار در زبان , جواب‌ دار.انگلیسی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده :