گت بلاگز Uncategorized ترجمه، معنی و ریشه کلمه Applique به فارسی

ترجمه Applique در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای روغن‌ روي‌ ظ‌رف‌ فلزي‌. می باشد

Applique به چه معناست و Applique یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Applique

روغن‌ روي‌ ظ‌رف‌ فلزي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی روغن‌ روي‌ ظ‌رف‌ فلزي‌., ترجمه روغن‌ روي‌ ظ‌رف‌ فلزي‌., کلمات شبیه روغن‌ روي‌ ظ‌رف‌ فلزي‌.

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده :