گت بلاگز Uncategorized ترجمه، معنی و ریشه کلمه Arithmetic Register به فارسی

ترجمه Arithmetic Register در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ثبات‌ حسابي‌. می باشد

Arithmetic Register به چه معناست و Arithmetic Register یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Arithmetic Register

ثبات‌ حسابي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی ثبات‌ حسابي‌., ترجمه ثبات‌ حسابي‌., کلمات شبیه ثبات‌ حسابي‌.

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده :