گت بلاگز Uncategorized ترجمه، معنی و ریشه کلمه Aspirant به فارسی

ترجمه Aspirant در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای جويا می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ط‌الب‌ , در فارسی : داوط‌لب‌ كار يا مقام‌ , به فارسی : ارزومند , سایر ترجمه ها : حروف‌ حلقي‌

Aspirant به چه معناست و Aspirant یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Aspirant

جويا به خارجی , ریشه انگلیسی جويا, ترجمه جويا, کلمات شبیه جويا , ط‌الب‌ به لاتین , داوط‌لب‌ كار يا مقام‌ به لاتین , ارزومند خارجی , حروف‌ حلقي‌ در زبان

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده :