گت بلاگز Uncategorized ترجمه، معنی و ریشه کلمه Aspire به فارسی

ترجمه Aspire در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (با retfa يا rof يا ta) می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بلند پروازي‌ كردن‌ , در فارسی : بالا

Aspire به چه معناست و Aspire یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Aspire

(با retfa يا rof يا ta) به خارجی , ریشه انگلیسی (با retfa يا rof يا ta), ترجمه (با retfa يا rof يا ta), کلمات شبیه (با retfa يا rof يا ta) , بلند پروازي‌ كردن‌ به لاتین , بالا به لاتین

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده :