گت بلاگز Uncategorized ترجمه، معنی و ریشه کلمه Assessment به فارسی

ترجمه Assessment در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تشخيص‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تعيين‌ ماليات‌ , در فارسی : وضع‌ ماليات‌ , به فارسی : ارزيابي‌ , سایر ترجمه ها : تقويم‌

Assessment به چه معناست و Assessment یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Assessment

تشخيص‌ به خارجی , ریشه انگلیسی تشخيص‌, ترجمه تشخيص‌, کلمات شبیه تشخيص‌ , تعيين‌ ماليات‌ به لاتین , وضع‌ ماليات‌ به لاتین , ارزيابي‌ خارجی , تقويم‌ در زبان

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده :