گت بلاگز Uncategorized ترجمه، معنی و ریشه کلمه Asteroid به فارسی

ترجمه Asteroid در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شكل‌ ستاره‌ دارد می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : شبيه‌ ستاره‌ , در فارسی : ستاره‌ مانند , به فارسی : ستاره‌اي‌

Asteroid به چه معناست و Asteroid یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Asteroid

شكل‌ ستاره‌ دارد به خارجی , ریشه انگلیسی شكل‌ ستاره‌ دارد, ترجمه شكل‌ ستاره‌ دارد, کلمات شبیه شكل‌ ستاره‌ دارد , شبيه‌ ستاره‌ به لاتین , ستاره‌ مانند به لاتین , ستاره‌اي‌ خارجی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده :