گت بلاگز Uncategorized ترجمه، معنی و ریشه کلمه Attitudinize به فارسی

ترجمه Attitudinize در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای حالت‌ خاصي‌ بخود گرفتن‌. می باشد

Attitudinize به چه معناست و Attitudinize یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Attitudinize

حالت‌ خاصي‌ بخود گرفتن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی حالت‌ خاصي‌ بخود گرفتن‌., ترجمه حالت‌ خاصي‌ بخود گرفتن‌., کلمات شبیه حالت‌ خاصي‌ بخود گرفتن‌.

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده :