گت بلاگز Uncategorized ترجمه، معنی و ریشه کلمه Beneath به فارسی

ترجمه Beneath در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای زير می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : پايين‌ , در فارسی : در زير , به فارسی : از زير , سایر ترجمه ها : پايين‌ تر از روي‌ خاك‌

Beneath به چه معناست و Beneath یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Beneath

زير به خارجی , ریشه انگلیسی زير, ترجمه زير, کلمات شبیه زير , پايين‌ به لاتین , در زير به لاتین , از زير خارجی , پايين‌ تر از در زبان , روي‌ خاك‌انگلیسی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده :