گت بلاگز Uncategorized ترجمه، معنی و ریشه کلمه Biddable به فارسی

ترجمه Biddable در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای فرمانبردار می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مط‌يع‌ , در فارسی : (دربازي‌ ورق‌) داراي‌ دست‌ قوي‌ كه‌

Biddable به چه معناست و Biddable یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Biddable

فرمانبردار به خارجی , ریشه انگلیسی فرمانبردار, ترجمه فرمانبردار, کلمات شبیه فرمانبردار , مط‌يع‌ به لاتین , (دربازي‌ ورق‌) داراي‌ دست‌ قوي‌ كه‌ به لاتین

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده :