گت بلاگز Uncategorized ترجمه، معنی و ریشه کلمه Bifoliolate به فارسی

ترجمه Bifoliolate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دو برگچه‌اي‌ (مثل‌ برگهاي‌ مركب‌ گياه‌). می باشد

Bifoliolate به چه معناست و Bifoliolate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Bifoliolate

دو برگچه‌اي‌ (مثل‌ برگهاي‌ مركب‌ گياه‌). به خارجی , ریشه انگلیسی دو برگچه‌اي‌ (مثل‌ برگهاي‌ مركب‌ گياه‌)., ترجمه دو برگچه‌اي‌ (مثل‌ برگهاي‌ مركب‌ گياه‌)., کلمات شبیه دو برگچه‌اي‌ (مثل‌ برگهاي‌ مركب‌ گياه‌).

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده :