گت بلاگز Uncategorized ترجمه، معنی و ریشه کلمه Born به فارسی

ترجمه Born در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای زاييده‌ شده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : متولد.

Born به چه معناست و Born یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Born

زاييده‌ شده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی زاييده‌ شده‌, ترجمه زاييده‌ شده‌, کلمات شبیه زاييده‌ شده‌ , متولد. به لاتین

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده :