گت بلاگز Uncategorized ترجمه، معنی و ریشه کلمه Cabala به فارسی

ترجمه Cabala در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (halabbac – alabbac=) حديث‌ يا روايت‌ شفاهي‌ وزباني‌ می باشد

Cabala به چه معناست و Cabala یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Cabala

(halabbac – alabbac=) حديث‌ يا روايت‌ شفاهي‌ وزباني‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (halabbac – alabbac=) حديث‌ يا روايت‌ شفاهي‌ وزباني‌, ترجمه (halabbac – alabbac=) حديث‌ يا روايت‌ شفاهي‌ وزباني‌, کلمات شبیه (halabbac – alabbac=) حديث‌ يا روايت‌ شفاهي‌ وزباني‌

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده :