گت بلاگز Uncategorized ترجمه، معنی و ریشه کلمه Calm به فارسی

ترجمه Calm در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای فرونشاندن‌. می باشد

Calm به چه معناست و Calm یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Calm

فرونشاندن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی فرونشاندن‌., ترجمه فرونشاندن‌., کلمات شبیه فرونشاندن‌.

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده :