گت بلاگز Uncategorized ترجمه، معنی و ریشه کلمه Case Study به فارسی

ترجمه Case Study در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بررسي‌ موردي‌. می باشد

Case Study به چه معناست و Case Study یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Case Study

بررسي‌ موردي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی بررسي‌ موردي‌., ترجمه بررسي‌ موردي‌., کلمات شبیه بررسي‌ موردي‌.

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده :