گت بلاگز Uncategorized ترجمه، معنی و ریشه کلمه Channel به فارسی

ترجمه Channel در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ورودي‌ و خروجي‌ مجرايي‌. می باشد

Channel به چه معناست و Channel یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Channel

ورودي‌ و خروجي‌ مجرايي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی ورودي‌ و خروجي‌ مجرايي‌., ترجمه ورودي‌ و خروجي‌ مجرايي‌., کلمات شبیه ورودي‌ و خروجي‌ مجرايي‌.

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده :