گت بلاگز Uncategorized ترجمه، معنی و ریشه کلمه Chase به فارسی

ترجمه Chase در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تعقيب‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مسابقه‌ , در فارسی : شكار.

Chase به چه معناست و Chase یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Chase

تعقيب‌ به خارجی , ریشه انگلیسی تعقيب‌, ترجمه تعقيب‌, کلمات شبیه تعقيب‌ , مسابقه‌ به لاتین , شكار. به لاتین

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده :