گت بلاگز Uncategorized ترجمه، معنی و ریشه کلمه Christian به فارسی

ترجمه Christian در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مسيحي‌. می باشد

Christian به چه معناست و Christian یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Christian

مسيحي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی مسيحي‌., ترجمه مسيحي‌., کلمات شبیه مسيحي‌.

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده :