گت بلاگز Uncategorized ترجمه، معنی و ریشه کلمه Citrus به فارسی

ترجمه Citrus در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (sesurtic & sutic.lp) (گ‌.ش‌.) مركبات‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : خانواده‌

Citrus به چه معناست و Citrus یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Citrus

(sesurtic & sutic.lp) (گ‌.ش‌.) مركبات‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (sesurtic & sutic.lp) (گ‌.ش‌.) مركبات‌, ترجمه (sesurtic & sutic.lp) (گ‌.ش‌.) مركبات‌, کلمات شبیه (sesurtic & sutic.lp) (گ‌.ش‌.) مركبات‌ , خانواده‌ به لاتین

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده :