گت بلاگز Uncategorized ترجمه، معنی و ریشه کلمه Cluster به فارسی

ترجمه Cluster در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خوشه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : دسته‌ , در فارسی : گروه‌ , به فارسی : سنبله‌ , سایر ترجمه ها : دسته‌ كردن‌ جمع‌ كردن‌

Cluster به چه معناست و Cluster یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Cluster

خوشه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی خوشه‌, ترجمه خوشه‌, کلمات شبیه خوشه‌ , دسته‌ به لاتین , گروه‌ به لاتین , سنبله‌ خارجی , دسته‌ كردن‌ در زبان , جمع‌ كردن‌انگلیسی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده :