گت بلاگز Uncategorized ترجمه، معنی و ریشه کلمه Coincidence به فارسی

ترجمه Coincidence در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای انط‌باق‌. می باشد

Coincidence به چه معناست و Coincidence یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Coincidence

انط‌باق‌. به خارجی , ریشه انگلیسی انط‌باق‌., ترجمه انط‌باق‌., کلمات شبیه انط‌باق‌.

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده :