گت بلاگز Uncategorized ترجمه، معنی و ریشه کلمه Competitor به فارسی

ترجمه Competitor در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای رقيب‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : همكار.

Competitor به چه معناست و Competitor یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Competitor

رقيب‌ به خارجی , ریشه انگلیسی رقيب‌, ترجمه رقيب‌, کلمات شبیه رقيب‌ , همكار. به لاتین

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده :