گت بلاگز Uncategorized ترجمه، معنی و ریشه کلمه Contract به فارسی

ترجمه Contract در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (.n):قرارداد می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مقاط‌عه‌ , در فارسی : كنترات‌ , به فارسی : پيمان‌. (.tv&.iv):

Contract به چه معناست و Contract یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Contract

(.n):قرارداد به خارجی , ریشه انگلیسی (.n):قرارداد, ترجمه (.n):قرارداد, کلمات شبیه (.n):قرارداد , مقاط‌عه‌ به لاتین , كنترات‌ به لاتین , پيمان‌. (.tv&.iv): خارجی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده :