گت بلاگز Uncategorized ترجمه، معنی و ریشه کلمه Crepitate به فارسی

ترجمه Crepitate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای انفجار پي‌ درپي‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : صداي‌ خش‌ خش‌ كردن‌.

Crepitate به چه معناست و Crepitate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Crepitate

انفجار پي‌ درپي‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی انفجار پي‌ درپي‌ كردن‌, ترجمه انفجار پي‌ درپي‌ كردن‌, کلمات شبیه انفجار پي‌ درپي‌ كردن‌ , صداي‌ خش‌ خش‌ كردن‌. به لاتین

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده :