گت بلاگز Uncategorized ترجمه، معنی و ریشه کلمه Cross Examination به فارسی

ترجمه Cross Examination در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای استنط‌اق‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بازرسي‌ (از شاهد).

Cross Examination به چه معناست و Cross Examination یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Cross Examination

استنط‌اق‌ به خارجی , ریشه انگلیسی استنط‌اق‌, ترجمه استنط‌اق‌, کلمات شبیه استنط‌اق‌ , بازرسي‌ (از شاهد). به لاتین

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده :