گت بلاگز Uncategorized ترجمه، معنی و ریشه کلمه Dacron به فارسی

ترجمه Dacron در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نام‌ تجارتي‌ الياف‌ مصنوعي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : پارچه‌ داكرون‌.

Dacron به چه معناست و Dacron یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Dacron

نام‌ تجارتي‌ الياف‌ مصنوعي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی نام‌ تجارتي‌ الياف‌ مصنوعي‌, ترجمه نام‌ تجارتي‌ الياف‌ مصنوعي‌, کلمات شبیه نام‌ تجارتي‌ الياف‌ مصنوعي‌ , پارچه‌ داكرون‌. به لاتین

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده :