گت بلاگز Uncategorized ترجمه، معنی و ریشه کلمه Deathly به فارسی

ترجمه Deathly در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مهلك‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : فاني‌ , در فارسی : مرگ‌ وار.

Deathly به چه معناست و Deathly یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Deathly

مهلك‌ به خارجی , ریشه انگلیسی مهلك‌, ترجمه مهلك‌, کلمات شبیه مهلك‌ , فاني‌ به لاتین , مرگ‌ وار. به لاتین

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده :