گت بلاگز Uncategorized ترجمه، معنی و ریشه کلمه Dental به فارسی

ترجمه Dental در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای وابسته‌ به‌ دندانسازي‌. می باشد

Dental به چه معناست و Dental یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Dental

وابسته‌ به‌ دندانسازي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی وابسته‌ به‌ دندانسازي‌., ترجمه وابسته‌ به‌ دندانسازي‌., کلمات شبیه وابسته‌ به‌ دندانسازي‌.

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده :