گت بلاگز Uncategorized ترجمه، معنی و ریشه کلمه Designator به فارسی

ترجمه Designator در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نقش‌ دهنده‌. می باشد

Designator به چه معناست و Designator یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Designator

نقش‌ دهنده‌. به خارجی , ریشه انگلیسی نقش‌ دهنده‌., ترجمه نقش‌ دهنده‌., کلمات شبیه نقش‌ دهنده‌.

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده :