گت بلاگز Uncategorized ترجمه، معنی و ریشه کلمه Disincline به فارسی

ترجمه Disincline در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بي‌ ميل‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بيزار كردن‌ , در فارسی : بي‌ رغبت‌ كردن‌.

Disincline به چه معناست و Disincline یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Disincline

بي‌ ميل‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بي‌ ميل‌ كردن‌, ترجمه بي‌ ميل‌ كردن‌, کلمات شبیه بي‌ ميل‌ كردن‌ , بيزار كردن‌ به لاتین , بي‌ رغبت‌ كردن‌. به لاتین

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده :