گت بلاگز Uncategorized ترجمه، معنی و ریشه کلمه Dispersible به فارسی

ترجمه Dispersible در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای متفرق‌ شدني‌. می باشد

Dispersible به چه معناست و Dispersible یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Dispersible

متفرق‌ شدني‌. به خارجی , ریشه انگلیسی متفرق‌ شدني‌., ترجمه متفرق‌ شدني‌., کلمات شبیه متفرق‌ شدني‌.

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده :