گت بلاگز Uncategorized ترجمه، معنی و ریشه کلمه Disseminate به فارسی

ترجمه Disseminate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تخم‌ كاشتن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : منتشركردن‌.

Disseminate به چه معناست و Disseminate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Disseminate

تخم‌ كاشتن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی تخم‌ كاشتن‌, ترجمه تخم‌ كاشتن‌, کلمات شبیه تخم‌ كاشتن‌ , منتشركردن‌. به لاتین

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده :