گت بلاگز Uncategorized ترجمه، معنی و ریشه کلمه Dogtrot به فارسی

ترجمه Dogtrot در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای يورتمه‌ رفتن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : يورتمه‌ اهسته‌ (مثل‌ سگ‌) , در فارسی : راه‌ باريك‌.

Dogtrot به چه معناست و Dogtrot یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Dogtrot

يورتمه‌ رفتن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی يورتمه‌ رفتن‌, ترجمه يورتمه‌ رفتن‌, کلمات شبیه يورتمه‌ رفتن‌ , يورتمه‌ اهسته‌ (مثل‌ سگ‌) به لاتین , راه‌ باريك‌. به لاتین

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده :