گت بلاگز Uncategorized ترجمه، معنی و ریشه کلمه Dramatis Personae به فارسی

ترجمه Dramatis Personae در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بازيگران‌ نمايشنامه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : هنرپيشگان‌ نمايشنامه‌.

Dramatis Personae به چه معناست و Dramatis Personae یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Dramatis Personae

بازيگران‌ نمايشنامه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بازيگران‌ نمايشنامه‌, ترجمه بازيگران‌ نمايشنامه‌, کلمات شبیه بازيگران‌ نمايشنامه‌ , هنرپيشگان‌ نمايشنامه‌. به لاتین

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده :