گت بلاگز Uncategorized ترجمه، معنی و ریشه کلمه Entry به فارسی

ترجمه Entry در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای چيزثبت‌ شده‌ياواردشده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : قلم‌ , در فارسی : فقره‌.

Entry به چه معناست و Entry یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Entry

چيزثبت‌ شده‌ياواردشده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی چيزثبت‌ شده‌ياواردشده‌, ترجمه چيزثبت‌ شده‌ياواردشده‌, کلمات شبیه چيزثبت‌ شده‌ياواردشده‌ , قلم‌ به لاتین , فقره‌. به لاتین

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده :