گت بلاگز Uncategorized ترجمه، معنی و ریشه کلمه Etching به فارسی

ترجمه Etching در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای قلم‌ زني‌. می باشد

Etching به چه معناست و Etching یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Etching

قلم‌ زني‌. به خارجی , ریشه انگلیسی قلم‌ زني‌., ترجمه قلم‌ زني‌., کلمات شبیه قلم‌ زني‌.

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده :