گت بلاگز Uncategorized ترجمه، معنی و ریشه کلمه Excursive به فارسی

ترجمه Excursive در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بي‌ ترتيت‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بي‌ ربط‌ , در فارسی : اواره‌ , به فارسی : گردنده‌.

Excursive به چه معناست و Excursive یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Excursive

بي‌ ترتيت‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بي‌ ترتيت‌, ترجمه بي‌ ترتيت‌, کلمات شبیه بي‌ ترتيت‌ , بي‌ ربط‌ به لاتین , اواره‌ به لاتین , گردنده‌. خارجی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده :